Du er her

1 kommentarer til Språklige tilbakeskritt

Utover på 2010-tallet endte vi dessverre opp med altoppslukende begreper som «psykisk sykdom» og «psykisk syke».