Du er her

1 kommentarer til Omkamp om libido­teorien?

Libidoteorien har en enestående plass i psykoanalysens historie. Den vekker fortsatt følelser.