Du er her

2 kommentarer til Er det sykdom som dreper?

For å få ned det høye antallet selvmord må det psykiske helsevernet erstatte psykiatriens sykdomsmodell med psykologiske og humanistiske tilnærminger.