Du er her

Nevro­psykolog / eldre­psykolog

Vestre Viken, Alderspsykiatrisk seksjon A, Blakstad sykehus

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste. Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen. Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det. Velkommen som søker!

Vi søker en utviklingsorientert og engasjert nevropsykolog/eldrepsykolog til Alderspsykiatrisk seksjon A

Blakstad Sykehus står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det samlokaliseres dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet.

Blakstad sykehus tester ut en ny organisasjonsmodell i 2021 med fire avdelinger i prosjekt, henholdsvis Akutt, Videre behandling, Sikkerhet og Alder.

Vi søker en nevropsykolog/eldrepsykolog i fast stilling til Alderspsykiatrisk seksjon A. Vi ønsker en utviklingsorientert og engasjert psykologspesialist med interesse for alderspsykiatri. Du vil få god og systematisk opplæring. Vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne psykologspesialister til å søke.

Alderspsykiatrisk seksjon A har 10 døgnplasser fordelt på to grupper og vi tilbyr utredning og behandling til eldre mennesker der psykisk lidelse oppstår etter 65 års alder. De vanligste lidelsene er depresjon, psykose, demens, delir og angst. Bemanningen består av tverrfaglig personale (lege, psykolog, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider) med og uten spesialutdanning. Vi samarbeider tett med Alderspsykiatrisk seksjon B og Alderspsykiatrisk poliklinikk.

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området. Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000 innbyggere fordelt på 22 kommuner.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning/diagnostisering og behandling av alderspsykiatriske tilstander og kompliserte demenstilstander
 • Tester og kartlegginger 
 • Lage behandlingsplaner og sikre pakkeforløp  
 • Være godt kjent med og bidra i hele behandlingsprosessen  
 • Vurdere/evaluere pasientforløp 
 • Sikre forsvarlige utskrivelser
 • Delta i inntaksmøter ved behov 
 • Utstrakt samarbeid med pasientenes familie  
 • Samarbeid med kommunale og andre aktuelle instanser
 • Inngå i et tverrfaglig team med tett samarbeid med andre medarbeidere
 • Fagutvikling, veiledning og undervisning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i nevropsykologi eller eldrepsykologi
 • Ønskelig med klinisk erfaring fra det alderspsykiatriske fagfeltet
 • Psykologer i spesialisering (med mindre enn 6 mnd. igjen av spesialiseringen) med interesse for fagfeltet oppfordres også til å søke  

Personlige egenskaper

 • Er engasjert i fagområdet
 • Kan arbeide strukturert og systematisk
 • Ønsker å utvikle faget med fokus på pasientforløp og pasientsikkerhet
 • Er faglig oppdatert
 • Er god på samarbeid
 • Tenker helhetlig
 • Motiverer andre
 • Bidrar til å skape trygghet blant pasienter og medarbeidere 
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Evner til å skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt   

Vi tilbyr

 • Et allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Muligheter for ulike velferdstilbud, herunder trening, kultur, leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i indre Oslofjord, medlemskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med fellingstillatelser), personalbolig, leie av subsidierte ferieleiligheter i inn- og utland, barnehageplass på sykehusområde
 • Subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet
 • Godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehus
 • Mulighet for å drive forskning, fag og tjenesteutvikling innen alderspsykiatri 


Kontakt
Michelle Strand Håkull, avdelingssjef, tlf. 918 71 859

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
18. juni 2021