Du er her

Nevropsykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjon

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Er du vår nye nevropsykolog? BUPA i Vestfold har fast 100 % stilling ledig fra 01.09.23 for nevropsykolog 


BUPA Nevropsykiatrisk barne- og ungdomspoliklinlinikk i Tønsberg mottar barn og unge sekundærhenvist fra de to generelle BUP poliklinikkene i Lavik og Tønsberg samt fra BUPAs intensive poliklinikker og døgnpost når utredningen der avdekker behov for nevropsykiatrisk vurdering.

Vi har 3 nevropsykologstillinger, 1 spesialpedagogstilling og 1 ergoterapispesialist. Overlege fra henvisende seksjon involveres når lege trengs inn i tverrfaglige vurderinger. Nevropsykiatrisk barne- og ungdomspoliklinikk sammen med BUPA Sped- og småbarnspoliklinikk utgjør BUPA Spesialseksjon, med felles seksjonsleder og tre sekretærer.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Dersom dette høres interessant ut, håper vi å høre fra deg! Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål. 


Arbeidsoppgaver

Nevropsykologisk utredning: Alle henvisninger drøftes på forhånd for å fange opp problemstillinger der det kan være tilstrekkelig med kollegaveiledning og sikre at de pasientene som trenger det, effektivt tas inn til utredning.   
Samarbeid: Etter utredningen med tilbakemelding til pasient/familie og henviser, formidles aktuelle resultater og tiltak i samarbeidsmøte med involverte instanser i kommunen, som lege, helsestasjon, skole og PPT.
Nevropsykologisk/tverrfaglig rapport skrives alltid, sendes aktuelle. Noen pasienter avsluttes med dette, ellers er det som regel behandlere i poliklinikkene som følger opp videre.
Andre oppgaver for nevropsykologene er å medvirke i forbedrings/prosjektarbeid, undervisning og veiledning internt og eksternt.


Kvalifikasjoner

 • Norsk psykologautorisasjon
 • Spesialist i nevropsykologi/psykolog i gang med spesialiseringen i klinisk nevropsykologi
 • Spesialitet i barn og unges psykiske helse eller annen arbeidserfaring med utredning og behandling av barn og unge er ønskelig i tillegg til nevrofordypningen
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

De som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).


Personlige egenskaper

 • Du inngir trygghet, er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere og trives i tverrfaglig teamarbeid når utredningen krever det
 • Du er løsningsorientert, kreativ og fleksibel
 • Du arbeider selvstendig, er strukturert i det pasientadministrative arbeidet
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen


Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø hvor vi hele tiden jobber for å forbedre helsetjenestene vår
 • Moderne, flotte lokaler med behandlings- og møterom tilpasset avdelingens behov
 • Leasingbil ved ambulant arbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og avhengighet
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 


Kontaktinformasjon: Berit Lande, seksjonsleder, tlf. 417 03 011.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
4. juni 2023