Du er her

Nevropsykolog

Akershus universitetssykehus HF - DPF pol allmennpsyk

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Vil du bli vår nye kollega? Ledig stilling som nevropsykolog ved DPS Follo.

DPSet ønsker å satse på økt nevropsykologisk kompetanse og oppretter nå egen stilling for nevropsykolog. Nevropsykologen vil delta i faglig samarbeid med nevropsykologer på de andre DPSene i Ahus. Pasientpopulasjonen har varierte og spennende nevropsykologiske problemstillinger blant annet med utviklingsforstyrrelser, hodetraumer, demens og kognitiv svikt knyttet til psykisk lidelse.

Vi har ledig 100 % fast stilling som nevropsykolog ved allmennpsykiatrisk poliklinikk ved DPS Follo.  Vi søker etter nevropsykolog med faglig engasjement og interesse for å jobbe med og utvikle behandlingstilbudet til vår målgruppe. Søkere som er i avsluttende løp i spesialisering som nevropsykolog oppfordres også til å søke. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk består i dag av 5 overleger, 9 psykologspesialister, 3 LIS leger, 6 psykologer og 3 sosionomer.

DPS Follo gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i Follo. Opptaksområdet omfatter 4 av kommunene i Follo med til sammen ca 100 000 innbyggere. Vi ønsker til enhver tid å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeidsmiljø hvor de ansattes kompetanse er vår største ressurs.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk , DPS Follo ligger sentralt i Ski, Nordre Follo kommune. Det er kun 20 minutters reise fra Oslo S med tog og to minutters gange fra Ski stasjon. Follobanen er planlagt ferdig i 2022.

Alle søkere må søke elektronisk. Det er ønskelig med oppstart 3. mai 2021.
Kopi av autorisasjon, vitnemål m.m. kan medbringes til evt. intervju.


Arbeidsoppgaver 

 • Veiledning og rådgivning overfor behandlere
 • Internundervisning
 • Utvikle utrednings- og behandlingstilbud
 • Delta og utvikle nevroteam i klinikken


Kvalifikasjoner 

 • Psykolog med spesialisering i nevropsykologi
 • Relevant klinisk erfaring
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper 

 • Faglig engasjement
 • Selvstendig og strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges


Vi tilbyr 

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt fagmiljø
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Mulighet for faglig utvikling og tilrettelegging for kurs/konferanser og for spesialistpermisjon
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst


Kontaktinformasjon: Gunhild Jonassen Hoksnes, seksjonsleder, tlf. 64 85 20 00 og Thomas Korvann, psykologfaglig rådgiver, tlf. 64 85 20 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. februar 2021