Du er her

Nevropsykolog

Akershus universitetssykehus HF - DPS Groruddalen
Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling

Ledig stilling som nevropsykolog ved DPS Groruddalen 

DPSet ønsker å satse på økt nevropsykologisk kompetanse og oppretter nå en egen stilling for nevropsykolog . Nevropsykologen  vil delta i faglig samarbeid med nevropsykologer på de andre DPSene i Ahus. Pasientpopulasjonen har varierte og spennende nevropsykologiske problemstillinger blant annet med utviklingsforstyrrelser, hodetraumer, demens og kognitiv svikt knyttet til psykisk lidelse.
 
DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 8 polikliniske seksjoner lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnenhet på Skytta. DPSet har høy andel spesialister og arbeider tverrfaglig. I pasientpopulasjonen er det stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn.
 

Arbeidsoppgaver
 • Nevropsykologisk utredning av pasienter med bredt spekter av psykiske lidelser. Noe samtaleoppfølging og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid internt og samarbeid med fastleger og kommunal helsetjeneste eksternt
 • Veiledning og konsultasjon
 • Mulighet for deltagelse i forskning

Kvalifikasjoner
 • Psykolog med spesialisering i nevropsykologi
 • Relevant klinisk erfaring
 • Gjerne erfaring med/kompetanse på interkulturell psykologi
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Faglig engasjement
 • Selvstendig og strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Vi tilbyr
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt fagmiljø 
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Mulighet for faglig utvikling og tilrettelegging for kurs/konferanser og for spesialistpermisjon
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet og bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass

Kontaktinformasjon: Ingunn Aanderaa Opsahl, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 971 50 507, e-post iops@ahus.no og Tove Mathiesen, psykologfaglig rådgiver, tlf. 922 50 986.
 
 
Søknadsfrist
1. februar 2021