Du er her

Nevropsykolog - Sørlandet sykehus HF - Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader HSØ, Arendal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Vi har ledig 100 % fast stilling som nevropsykolog i tverrfaglig team ved Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader HSØ, lokalisert til Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal. På våre nettsider kan du finne mer informasjon om oss: Medfødte-russkader

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver 

 • Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader (RK-MR HSØ) samarbeider tett med barnets foresatte, kommunen og spesialisthelsetjenesten for å sikre at barna får den ivaretakelsen og oppfølgingen som de trenger. Vår hovedoppgave er å bidra til at barna får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i Helse Sør-Øst de bor. Vi tilbyr utredning og diagnostisering av barn og ungdom i samarbeid med lokal spesialisthelsetjeneste. Vi arbeider også med informasjonsformidling og kompetanseheving med kurs til første- og andrelinjetjeneste om utredning, diagnostisering og tiltaksplanlegging. 
 • Primæroppgaver vil være nevropsykologisk utredning av barn og ungdom utsatt for alkohol og/eller ulovlige rusmidler i svangerskapet. Formidling av test-resultater med tiltaksplanlegging muntlig og skriftlig.
 • Det vil være mulighet for å tilpasse arbeidsoppgaver med mer eller mindre vekt på veileding og undervisning til første- og andrelinjetjeneste ut fra søkers erfaring og ønsker. 
 • Noe reisevirksomhet innen Helse Sør-Øst må påregnes i forbindelse med pasientarbeid. 
 • Tjenesten har vanligvis stengt I Juli mnd. med mulighet for inntil 5 ukers sammenhengende ferie.


Kvalifikasjoner 

 • Nevropsykolog eller psykologspesialist med interesse for og erfaring med kognitiv og nevropsykologisk utredning
 • Fordel med forskningskompetanse


Personlige egenskaper 

 • Fleksibel, ryddig og med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Trives med å jobbe tverrfaglig


Vi tilbyr 

 • Bidra til å utvikle Skandinavias eneste komptansetjeneste innen feltet
 • Samarbeid med kolleger i hele Norden
 • Spennende arbeidsmiljø med stor mulighet for faglig utvikling
 • Mulighet for fri i skolens ferier (ferie og avspasering)
 • Bidra til å utvikle et nytt og spennende fagområde med samarbeidspartnere i  Europa og USA
 • Aktivit forskningsmiljø med veiledningskompetanse på doktorgradsnivå
 • Dersom aktuelt kan det legges til rette for PhD-utdanning i 50 % stilling over 6 år. Dette vil forutsette eksterne forskningsmilder


Kontaktinformasjon: Gro Christine Christensen Løhaugen, enhetsleder, tlf. 37 07 57 50.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. november 2020