Du er her

NARM Introduksjonskurs 22.–23. november 2019 v/psykologspesialist Tove Mejdahl

Sted
Oslo, Sagene Samfunnshus
Kursstart
22. november

Kropp og psyke henger sammen i Den NeuroAffektive Relasjons-Modellen.

NARM er en effektiv teoretisk, klinisk og praksis orientert modell, utviklet av Dr. Laurence Heller («Udviklingstraumer», Reitzel 2014). Med

NARM kan vi navigere kompleksiteten ved tidlige tilknytnings- og utviklingsmessige traumer. Traume- og personlighetsteori kombineres med en kontaktfull ressursorientert innfallsvinkel, hvor kropp, følelser og tanker knyttes sammen i en her og nå prosess.

NARM er blant en av de første uddannelsesprogram som er spesielt egnet til C-PTSD.

Norsk psykologforening har godkjent NARM som vedlikeholdsaktivitet. Utdannelsen over 2 år teller som 72 timer. Introduksjonskurset teller som 14 timer.

Se mer og påmelding på www.NARM.no