Du er her

Når det ikke er epilepsi – hva da?

psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)
Kursstart
Sandvika 1. og 2. april 2019

 

 

Kurset tar opp diagnostikk og ulike forklarings- og behandlingsmodeller ved psykogene, ikke – epileptiske anfall

 

Sted: Spesialsykehuset for epilepsi - SSE, G. F. Henriksensvei 29, Sandvika.

Målgruppe: Psykologer, leger, psykiatere, sykepleiere og annet helsepersonell.

Pris: kr 2 500,-

Bindende påmelding innen 18. mars 2019.

 

Kurset er søkt godkjent av Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

For mer informasjon, tilsendelse av program og påmelding:

Telefon: 67 50 14 77 / 67 50 11 77.  E-post: undervisningAKE@ous-hf.no

 

Programmet ligger også på: www.oslo-universitetssykehus.no/sse (under Arrangementer nederst på siden)

 og www.psykologtidsskriftet.no