Du er her

Publisert
5. april 2018

En forskergruppe med psykolog Miriam Sinkerud Johnson i front er i gang med å granske 1000 avhør av barn. Politiet har ikke alt på stell, ser det ut til.

Publisert
5. februar 2018

Se ikke bort fra at My Little Pony kan bringe oss nærmere hverandre.

Publisert
4. januar 2018

Bare en liten del av de med depresjon, angst og alkoholmisbruk søker hjelp og blir behandlet for det.

Universitetenes rolle:
Publisert
5. desember 2017

Psykologisk institutt ved Universitetet i Tromsø er opptatt av å utvikle tjenester i førstelinjen i samarbeid med kommunen. Men akademisk uttelling gir det ikke.

Publisert
6. november 2017

Tidligere instituttleder og dekan Fanny Duckert mener klinikkdriften ved Psykologisk institutt i Oslo ikke har fulgt med i timen. Selv har hun brukt universitetets lokaler til privat virksomhet.

Publisert
5. oktober 2017

Å få hjelp til å fortelle sin livshistorie – ikke bare om traumene – kan være livreddende. Men én terapeut er ofte ikke nok, mener psykolog Anders Dovran.

Publisert
4. september 2017

Evolusjonspsykologien har lært oss at umiddelbare farer tar oppmerksomhet fra trusler som befinner seg langt unna i tid og rom. Likevel er Per Espen Stoknes klimaoptimist. Naivt?

Skilsmisse
Publisert
4. august 2017

Grafisk designer Ida Christensen gjør håndlaget opprør mot den lykkelige skilsmissen.

Publisert
4. juli 2017

Hvert år blir menneskerettighetene brutt tusenvis av ganger i psykisk helsevern. Det blir ikke bedre med Høies nye lovforslag, mener forsker.

Publisert
7. juni 2017

Kari Lossius mener vi skiller for mye mellom rus og psykiske lidelser.

Sider