Du er her

– Jeg er feilsitert

Den amerikanske psykologen og forfatteren Daniel Goleman mener at den norske organisasjonspsykologen Hallvard Føllesdal siterer ham feil.

Publisert
29. februar 2016

– JEG ER SITERT på å ha påstått at «emosjonell intelligens er fire ganger så viktig som intelligens», men det har jeg faktisk aldri sagt, og jeg tror heller ikke at det er sant.

Det opplyser Daniel Goleman til Psykologtidsskriftet. Han har lest utdrag av NÅ-intervjuet med førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI Hallvard Føllesdal i denne utgaven (se sidene foran).

– Som jeg har skrevet, for eksempel i forordet til 10-årsjubileumsutgaven av Emosjonell intelligens, er IQ den beste prediktoren for hvilken jobb man kan ha, og dermed også hvor økonomisk vellykket man er, forklarer Goleman.

– Best prediktor

– På den annen side er det slik at når folk med høy IQ står likt og konkurrerer med hverandre, er emosjonell intelligens den beste prediktoren for hvem som vil oppnå fremragende resultater eller stå frem som ledere.

Den amerikanske psykologen mener at hvis man ser på studier som organisasjonene selv har gjennomført ved hjelp av kompetansemodellering, vil man se at de fleste evnene som skiller stjernene (topp ti) fra gjennomsnittet på de høyeste ledernivåene, er basert på emosjonell intelligens, ikke tekniske ferdigheter. Dette har vi ifølge Goleman intuitivt visst lenge før begrepet «emosjonell intelligens» ble tatt i bruk.

– Men nå som vi har begrepet, gjør det at vi kan utforme målemetoder som gjør det mulig å samle inn stadig bedre data, mener han.

Goleman er glad for at boken Emosjonell intelligens har inspirert til forskning på temaet – det var et av målene hans da han skrev om det.

– Mitt andre store mål var å skape interesse for evidensbaserte utdanningsprogrammer innenfor det som nå kalles «sosial/emosjonell læring», som er skoleprogrammer der barna lærer grunnleggende ferdigheter i livet, som selvbevissthet, selvregulering, empati og samarbeid.

Begge disse målene er ifølge Goleman nådd – det finnes nå hundrevis av forskningsartikler om emosjonell intelligens.

Goleman er enig med Hallvard Føllesdal i at forskningen er av ujevn kvalitet.

– Noen undersøkelser er befengt med feil, mens andre holder høy standard.

– Definisjoner ikke i sentrum

Hanne Kristin Rohde sier at i hun i sine foredrag holder seg til Daniel Golemans definisjoner av emosjonell intelligens.

Hva mener Rohde med emosjonell intelligens? spurte Hallvard Føllesdal i intervjuet. Psykologtidsskriftet sendte spørsmålet videre til tidligere polititopp, nå forfatter og foredragsholder Hanne Kristin Rohde.

Rohde svarer at hun i foredragene henviser til amerikanske forskere med Daniel Goleman i spissen, som i 2002 skal ha uttalt blant annet at emosjonell intelligens utgjør hovedforklaringen på godt lederskap.

– I enkelte foredrag viser jeg også til min bok Kjemp for alt hva du har kjært, der jeg viser til Goleman og sier litt mer om emosjonell intelligens.

Rohde sier at hun holder seg til Golemans definisjoner dersom noen ønsker litt kjøtt på beinet.

– Men i mine foredrag er relasjoner avgjørende, enten til andre mennesker eller til en selv. Da er ikke definisjoner i sentrum.

Rohde skriver i en e-post at hun aldri har holdt foredrag der emosjonell intelligens har vært vesentlig utredet.

Psykologtidsskriftet har påpekt overfor Rohde at i forhåndsinformasjonen til et foredrag hun skal ha på en lederkonferanse senere i år, er emosjonell intelligens framhevet som et hovedpunkt. Rohde har ikke kommentert dette overfor Psykologtidsskriftet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 3, 2016, side

Kommenter denne artikkelen