Du er her

MST-terapeuter

Barne-, ungdoms og familieetaten - MST-team i Drammen

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Bli med å hjelpe sårbare ungdommer til en mer meningsfull og mestrende hverdag! 


Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE. I region Sør drives det totalt seks MST- team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

I forbindelse med opprettelse av et nytt MST-team i Drammen, har vi ledig ledig 2-3 faste 100 % stillinger som MST-terapeut.

MST-teamet tjenestegjør i hele gamle Buskerud fylke. 


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Du jobber familieterapeutisk etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis
 • Du koordinerer det faglige arbeidet i hver enkelt familie og samarbeider nært med de instanser som er nødvendige for å hjelpe ungdommen, som f.eks skole, PPT, barnevern, politi og psykisk helsevern
 • Du deltar i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring sammen med teamet ditt
 • Du og den behandling du utfører er en del av MST sin grundige kvalitetssikring
 • Ved behov driver du informasjonsarbeid om MST


Hvilken bakgrunn har du?

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng)
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs. system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Relevante IKT-kunnskaper
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker


Hvem ser vi etter?

 • Du har gode samarbeidsevner og knytter raskt gode behandlingssallianser
 • Du evner å arbeide selvstendig, strukturert og systematisk
 • Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne
 • Du har evne til å tenke kreativt og være løsningsorientert
 • Du liker å jobbe fleksibelt med tanke på form, arena og tider
 • Du er engasjert, liker tøffe utfordringer og tror på slagordet «whatever it takes»
 • Du har gjerne allsidig og bred erfaring som du kan dra veksler på i arbeidet med ungdom med atferdsvansker
 • Du er lærevillig og anerkjenner at endringer skapes gjennom multisystemisk innsats
 • For oss er det svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen


Hva får du hos oss?

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ, kode 0794 psykolog, p.t. kr 534 400 - 626 100 pr. år (ltr 59-68) eller kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 626 100 - 776 900 pr. år (ltr 68-78), kode 1173 klinisk sosionom, kode 1496 klinisk barnevernspedagog, begge i LR 18, alt. 7 - 11, p.t. kr 458 900 - 545 300 pr. år (ltr 51-61) eller kode 1185 spesialutdannet sosionom, kode 1510 spesialutdannet barnevernspedagog eller kode 1509 spesialutdannet vernepleier, alle i LR 18, alt 5 - 11, p.t. kr 468 300 - 553 500 pr. år (ltr 51 - 61). Alternativt kode 1434 rådgiver p.t. kr 468 300 - 637 900 pr. år (ltr 51-69). Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet. Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet. Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Vi kan også tilby:

 • Fleksibel arbeidstid innenfor bestemte rammer
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt og engasjert fagmiljø
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv


Opplysninger til deg som søker

 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må delta på en ukes opplæring i Oslo i forbindelse med tiltredelse i stillingen
 • Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST - terapeuter
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil kl. B og kunne disponere bil i tjenesten
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader
 • Stillingen er p.t. lagt til BVT behandling ungdom/MST Buskerud
 • Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no 


Kontaktinformasjon

Psykolog Ida Lange-Nielsen, avdelingsleder MST Buskerud, tlf. 466 18 029, e-post: ida.lange-nielsen@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.
 

Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
16. januar 2022