Du er her

MST-terapeuter

Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST-teamet i Sandvika og i Lillestrøm

Om Bufetat Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken med unntak av tidligere Buskerud.  I tillegg har vi tre familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU (Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge). I region øst drives det totalt fem MST- team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

Spennende stillinger innen Multisystemisk terapi

Stilling nr 1:  
MST-teamet i Sandvika har ledig en fast 100 % stilling som MST-terapeut. Ønsket tiltredelse mai 2020.

Lenke til stillingen for å søke:
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/181962/mst-terapeut

Kontaktinformasjon: Leder MST Sandvika, Kristin Stava, tlf. 466 16 217.

Stilling nr 2:
MST-teamet i Lillestrøm har ledig 100 % stilling i ett års vikariat som MST-terapeut. Ønsket tiltredelse mai/juni 2020.

Lenke til stillingen for å søke: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/182330/mst-terapeut

Kontaktinformasjon: Veileder MST Lillestrøm, Åsmund Sveinsson, tlf. 466 17 099.
 

Felles for stillingene:

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring
 • Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner
 • Drive informasjonsarbeid om MST


Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng)
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Relevante IKT-kunnskaper


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 0794 psykolog, p.t. kr 532 300-615 900 pr. år (ltr. 60-68), som kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 640 200-765 100 pr. år (ltr. 70-78) eller som kode 1173 klinisk sosionom, lønnsramme 18, alt. 7-11, p.t. kr 456 400-583 900 pr. år (ltr. 51-65). Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Generelle opplysninger

Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV›en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformål.

Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må delta på en ukes opplæring i Oslo 4.-8. mai. Øvrig tiltredelse mai 2020.
Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter.

Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.

Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.
Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no.

Søknad med CV sendes elektronisk.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

 

Søknadsfrist
23. februar 2020