Du er her

MST-terapeuter

Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST-teamet i Lillestrøm

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Multisystemisk terapi - team Lillestrøm arbeider med familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker.

Om stillingen

 • MST-teamet i Lillestrøm har to ledige faste 100 % stillinger som MST-terapeuter, ønsket tiltredelse medio januar 2020.
 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må delta på en ukes opplæring i Oslo 20-24. jan 2020 i forbindelse med tiltredelse i stillingen.
 • Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter.


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt familie og samarbeide nært med bl.a skole, barnevern og psykisk helsevern
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring
 • Utføre MSTs kvalitetssikringsrutiner
 • Drive informasjonsarbeid om MST    


Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad/hovedfag i helse- og sosialfag eller bachelor i helse- og sosialfag med minimum toårig terapeutisk videreutdanning
 • Det kreves erfaring fra klinisk / terapeutisk arbeid
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori
 • Ønskelig med videreutdanning og / eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn / ungdom med alvorlige atferdsvansker
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Relevante IKT-kunnskaper
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil    


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Utviklingsorientert og med ønske om å inngå i tett saksveiledning og intern kvalitetssikring
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt                                                       


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ, som psykolog (stillingskode 0794) p.t. kr 524 200 - kr 615 900,- pr. år (ltr. 60-68) eller som psykolog med godkjent spesialitet (stillingskode 1304) p.t. kr 640 200 - kr 723 200 pr. år (ltr. 70-76) eller klinisk sosionom (stillingskode 1173) i lønnsramme 18, alt. 3-9, p.t. kr 456 400 - 552 800 pr. år (ltr. 51-62). Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid / tilgjengelighet.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingen er for tiden lagt til MST-teamet Lillestrøm.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.


Kontaktinformasjon: Aud Haugbjørg, MST-leder Lillestrøm, tlf. 466 15 192.


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden - Lenke til annonsen og søk på stillingen

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist
4. oktober 2019