Du er her

MST-terapeut Vestfold/Telemark

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.


Vil du være med å utvikle vårt MST team? Fast stilling MST-terapeut Vestfold/Telemark 
 
Om stillingen 
Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST). Dette er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE.
 
I region sør drives det totalt 5 MST- team. MST Vestfold/Telemark-teamet består av fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærerselvstendig endringsarbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.
 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
 • Du jobber familieterapeutisk etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis
 • Du koordinerer det faglige arbeidet i hver enkelt familie og samarbeider nært med de instanser som er nødvendige for å hjelpe ungdommen, som f.eks skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern
 • Du deltar i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring sammen med teamet ditt
 • Du og den behandling du utfører er en del av MST sin grundige kvalitetssikring
 • Ved behov driver du informasjonsarbeid om MST

Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng)
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Relevante IKT-kunnskaper
Den som ansettes må ha førerkort for bil kl. B og kunne disponere bil i tjenesten.


Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeidsevner og knytter raskt gode behandlingssallianser
 • Du evner å arbeide selvstendig, strukturert og systematisk
 • Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne
 • Du er engasjert, liker tøffe utfordringer og tror på slagordet «whatever it takes»
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ, kode 0794 psykolog, p.t. kr 523 200 - 615 900 pr. år (ltr 59-68) eller kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 615 900 - 765 100 pr. år (ltr 68-78), eller kode 1173 klinisk sosionom, kode 1496 klinisk barnevernspedagog, begge i LR 18, alt. 7 - 11, p.t. kr 456 400 - 542 400 pr. år (ltr 51-61) eller kode 1185 spesialutdannet sosionom, kode 1510 spesialutdannet barnevernspedagog eller kode 1509 spesialutdannet vernepleier, alle i LR 18, alt 5 - 11, p.t. kr 456 400 - 542 400 pr. år (ltr 51 - 61). Alternativt kode 1434 rådgiver p.t. kr 456 400 - 627 700 pr. år (ltr 51-69). Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 
Generelle opplysninger
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må delta på en ukes opplæring i Oslo i forbindelse med tiltredelse i stillingen.
 • Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST - terapeuter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Stillingen er for tiden lagt til Region sør, MST Vestfold/Telemark, med arbeidssted Skien.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.
 
Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no
 

Kontaktinformasjon 
Veileder MST Vestfold/Telemark, psyk.spes. Hans Terland, tlf. 466 18 028
Veileder MST Vestfold/Telemark, psyk.spes. Katrine Sandereid, tlf. 466 18 038

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden
 
Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.
 
Søknadsfrist
2. august 2020