Du er her

MST-terapeut

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Multisystemisk terapi-team Sarpsborg

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-  og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken med unntak av tidligere Buskerud.  I tillegg har vi tre familievernkontor i Oslo.

Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE. I region øst drives det seks MST- team. Et team består av tre til fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. 


Spennende stilling innen Multisystemisk terapi - MST-terapeut - 100 % fast stilling


Om stillingen

Multisystemisk terapi-team Sarpsborg utvider sitt tilbud, og har derfor behov for en fjerde terapeut til teamet. Den vi leter etter må like å jobbe tverrfaglig og i team, ha svært god arbeidskapasitet og et stort hjerte for familie- og nettverksarbeid. Vi kan by på et ivaretakende og faglig sterkt arbeidsmiljø, kontinuerlig terapeututvikling og tid og rammer til å kunne gi den beste hjelpen til familiene vi jobber med.

Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes, må delta på en ukes opplæring i Oslo 4. - 8. mai i forbindelse med tiltredelse i stillingen.

Den som tilsettes, må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST - terapeuter.
  

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Terapeutisk arbeid etter MST sine behandlingsprinsipper og praksis.
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt behandling og samarbeide nært med bla. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern.
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring.
 • Utføre MST sine kvalitetsikringsrutiner.
 • Drive informasjonsarbeid om MST.


Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng).
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid.
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker.
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • God skriftlig fremstillingsevne.
 • Relevante IKT-kunnskaper.
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten.


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ, i stillingskode 0794 som psykolog,  p.t. kr 532 300 - kr 615 900 (ltr. 60-68), i stillingskode 1304 som psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 640 200 - kr 765 100 (ltr. 70-78) eller i stillingskode 1173 som klinisk sosionom i lønnsramme 18, alt. 3-11, p.t. kr 456 400 - kr 583 900 (ltr. 51-65).
 • Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Generelle opplysninger

Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål.

 • Stillingen er for tiden lagt til Årum, Fredrikstad.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no


Kontaktinformasjon: Enhetsleder Kenneth Ulland, telefon 466 16 302, e-post kenneth.ulland@bufetat.no


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. februar 2020