Du er her

MST-terapeut

Barne-, ungdoms og familieetaten - MST- teamet i Buskerud

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, billighetserstatning, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Spennende årsvikariat i 100 % stilling - MST-terapeut

Om stillingen

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE. I region Sør drives det totalt fem MST- team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

MST- teamet i Buskerud har ledig en 100 % stilling som MST-terapeut i 1 års vikariat med mulighet for forlengelse.


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bl.a. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring
 • Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner
 • Drive informasjonsarbeid om MST


Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng)
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Relevante IKT-kunnskaper


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Evne til å tenke kreativt og være løsningsorientert
 • Evne til å jobbe fleksibelt med tanke på form, arena og tider

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ, kode 0794 psykolog, p.t. kr 523 200 - 615 900 pr. år (ltr 59-68) eller kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 615 900 - 765 100 pr. år (ltr 68-78), kode 1173 klinisk sosionom, kode 1496 klinisk barnevernspedagog, begge i LR 18, alt. 7 - 11, p.t. kr 456 400 - 542 400 pr. år (ltr 51-61) eller  kode 1185 spesialutdannet sosionom, kode 1510 spesialutdannet barnevernspedagog eller kode 1509 spesialutdannet vernepleier, alle i LR 18, alt 5 - 11, p.t. kr 456 400 - 542 400 pr. år (ltr 51 - 61).  Alternativt kode 1434 rådgiver p.t. kr 456 400 - 627 700 pr. år (ltr 51-69). Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet. Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Generelle opplysninger

 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må delta på en ukes opplæring i Oslo i forbindelse med tiltredelse i stillingen
 • Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST - terapeuter
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten
 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25


Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no

Vennligst opplys i søknaden hvor du først så jobbutlysningen.


Kontaktinformasjon
Kontaktperson for stillingen: Ida Lange-Nielsen, leder/veileder MST Buskerud, tlf. 466 18 029, e-post Ida.Lange-Nielsen@bufetat.no


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
18. februar 2020