Du er her

MST-terapeut

Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST Telemark og Vestfold

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner, Bufetat Senter for administrasjon og utvikling og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har hovedkontor i Oslo. Bufdir er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Bli med i et engasjert team som gir sårbare ungdommer en mer meningsfull og mestrende hverdag

Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST-terapeut i Vestfold og Telemark - fast 100 % 


Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Ved MST Telemark og Vestfold har vi ledig en 100 % fast stilling som MST-terapeut. Arbeidet vil hovedsaklig være i Telemarkskommuner. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige vansker innenfor områdene skole, rus, kriminalitet og aggresjon.

Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet.

MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), et datterselskap av NORCE (Norwegian Research Centre).

I Region sør drives det totalt seks MST-team. Et team består av fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Du jobber familieterapeutisk etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Du koordinerer det faglige arbeidet i hver enkelt familie, og samarbeider nært med de instanser som er nødvendige for å hjelpe ungdommen, som f.eks skole, PPT, barnevern, politi og psykisk helsevern.
 • Du deltar i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring sammen med teamet ditt.
 • Du og den behandlingen du utfører er en del av MST sin grundige kvalitetssikring.
 • Ved behov driver du informasjonsarbeid om MST.


Hvilken bakgrunn har du?

 • Det kreves bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng), profesjonsstudium i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng).
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid.
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs. system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.
 • Det kreves gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Det kreves god skriftlig fremstillingsevne.
 • Det kreves relevante IKT-kunnskaper.
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil (klasse B) og kunne disponere bil i tjenesten
 • Det er ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med ungdom med alvorlige vansker innen områdene skole, rus, kriminalitet og aggresjon.


Hvem ser vi etter?

 • Du har gode samarbeidsevner og knytter raskt gode behandlingssallianser.
 • Du evner å arbeide selvstendig, strukturert og systematisk.
 • Du er positiv, lærevillig, resultatorientert og har god gjennomføringsevne.
 • Du har evne til å tenke kreativt og å være løsningsorientert.
 • Du liker å jobbe fleksibelt med tanke på form, arena og tider.
 • Du er engasjert, liker tøffe utfordringer, og tror på slagordet «whatever it takes».

For oss er det svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.


Hva får du hos oss?

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 0794 psykolog, p.t. kr 544 400 - 661 400 pr. år (ltr. 59-70), stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 636 700 - 790 100 pr. år (ltr. 68-78). Stillingen kan også plasseres i stillingskode 1534 spesialutdanna miljøterapeut, 1185 spesialutdanna sosionom, 1509 spesialutdanna vernepleier eller 1510 spesialutdanna barnevernspedagog, p.t. kr 509 500 - 604 400 pr. år (ltr. 55-65), alternativt i stillingskode 1173 klinisk sosionom eller 1496 klinisk barnevernspedagog, p.t. kr 509 500 - 604 400 pr. år (ltr. 55-65), eller kode 1434 rådgiver, p.t. kr 478 300 - 648 700 pr. år (ltr. 51-69).
 • Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid innenfor bestemte rammer, varierte arbeidsoppgaver i et godt og engasjert fagmiljø.
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Opplysninger til deg som søker

 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som ansettes må delta på en ukes opplæring i Oslo i uke 38.
 • Den som ansettes må ha mulighet til å kunne arbeide fleksibelt, og inngå i en vaktturnus hver fjerde uke som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknader.
 • Stillingen er p.t. lagt til BVT behandling ungdom ved MST Vestfold og Telemark.
 • Mer informasjon om MST finner du på NUBU sine hjemmesider.


Kontaktinformasjon

Psykologspesialist Hans Terland, avdelingsleder MST Vestfold, telefon 466 18 038, e-post hans.terland@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
21. august 2022