Du er her

MST-terapeut

Barne-, ungdoms- og familieetaten, MST Agder

Ettårig vikariat (100%) i MST Agder.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST). Det er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med et følelsesuttrykk vist som alvorlig atferdsvansker. Den evidensbaserte metoden er utviklet i USA og implementeres i Norge av nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), datterselskap av Norwegian Research Center (NORCE).

I Bufetat, region sør er det totalt seks MST-team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. MST-terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet.

Som MST-terapeut vil du blant annet:

  • Jobbe med terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis.
  • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt familie og samarbeide nært med blant annet barnevern, skole, PPT og psykisk helsevern.
  • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring.
  • Utføre MSTs kvalitetssikrings rutiner.
  • Drive informasjonsarbeid om MST
  • Opplæring i MST-PSB (problem Sexual Behavior) for å bidra til at MST også skal kunne være et behandlingstilbud til denne målgruppen.

Høres det spennende ut?
For mer informasjon om Bufetat og stillingen, se: www.bufetat.no

For mer informasjon om MST, se: www.nubu.no eller ta kontakt med avdelingsleder Kari Berg, tlf. 466 17 854 eller Per Øyvind Svenkerud, tlf. 466 17 869.

Lenke til annonse
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som utkommer 3. mai 2021
 

Søknadsfrist
18. mai 2021