Du er her

MST-terapeut

Barne-, ungdoms og familieetaten - MST-teamet i Ski

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU (Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge). I region øst drives det totalt fem MST- team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

Spennende fast stilling innen Multisystemisk terapi


Om stillingen

MST-teamet i Ski har ledig en fast 100 % stilling som MST-terapeut. Ønsket tiltredelse medio januar 2020.


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring
 • Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner
 • Drive informasjonsarbeid om MST


Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng)
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs. system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Relevante IKT-kunnskaper


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Utviklingsorientert og med ønske om å inngå i tett saksveiledning og intern kvalitetssikring
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 0794 psykolog, p.t. kr 532 300-615 900,- pr. år (ltr. 60-68), som kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 615 900-723 200,- pr. år (ltr. 68-76) eller som kode 1173 klinisk sosionom, lønnsramme 18, alt. 7-11, som p.t. utgjør kr 456 400-552 800,- pr. år (ltr. 51-62). Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformål
 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må delta på en ukes opplæring i Oslo 20.-24. januar i forbindelse med tiltredelse i stillingen
 • Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST - terapeuter
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden
 • Stillingen er for tiden lagt til MST, team Ski
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader
 • Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no


Kontaktinformasjon
Veileder MST Ski, Åsmund Sveinsson, tlf. 466 17 099.

 

Søknad med CV sendes elektronisk, lenke til annonsen og søk på stillingen

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

 

Søknadsfrist
24. november 2019