Du er her

Rigoberto Mozart Brito-Lopez (1954–2022)

Rigoberto Mozart Brito-Lopez
Rigoberto Mozart Brito-Lopez Foto: Privat

Psykologspesialist Rigoberto Mozart Brito-Lopez døde 9. april 67 år gammel etter kort tids sykdom. Han var en særdeles dyktig psykologspesialist. Han levde og virket for psykologien og psykiatrien i hele sitt voksne liv. Statsforvalteren i Innlandet uttalte nylig: «Vi har aldri vært i kontakt med en så kunnskapsrik psykologspesialist som Mozart. Hans faglige grundige utredninger og terapier står til en rein 6.»

I 1974 flyktet Rigo sammen med sine fem søsken og foreldre fra militærkuppet i Chile til Danmark. Dansk språk lærte han raskt og tok psykologstudiet ved universitetet i København. Han gikk ut med et høyt karaktersnitt. Han leste videre og begynte med forskning. I 1980-årene kom han til Norge og ble etter hvert psykologspesialist. Fra omtrent 1990 ble det mulig for ham å dra tilbake til Chile, og her ble han professor. Etter noen år i Chile lengtet Rigo tilbake til Norge. Han har arbeidet i Odda, Volda, Trondheim, Lakselv, Stavanger og nå i mange år ved Fekjær psyk. senter i Valdres. Han utmerket seg ved å være en psykologisk kapasitet og en intellektuell. Han var språkkyndig på spansk, italiensk, fransk, engelsk, norsk og dansk. Han var forankret i psykoanalysen med blant annet Freud. Han leste faglitteratur på ulike språk til siste uken før han døde. Han gjorde dette for å tilegne seg internasjonal forskning og kunnskap. «Psykologien og psykiatrien er livet mitt», sa han.

Han var av jødisk avstamning og lot seg konvertere til jødedommen. Han ble aldri ortodoks, men ble en del av den reformerte jødedommen som vektlegger glede som gave fra Jahve. Rigo Mozart var gjennom mange år en særdeles dyktig og anerkjent spesialist både i Norge og i Chile. Etter hans bortgang er nekrologer skrevet i fagblad for psykologer i Chile. Et større fagbibliotek hvor Mozart arbeidet i Chile, har fått hans navn med tittel professor. Psykiatrien har mistet en stor fagmann. Familie i Danmark og Chile har mistet en kjær far og bestefar.   

Fred over hans vakre minne! 

 

Elling Fekjær

Kommenter denne artikkelen