Du er her

Leo Michael Reiff (1954–2022)

Leo Michael Reiff
Leo Michael Reiff Foto: Privat

Det er med sorg jeg hører at Leo Reiff, tidligere sjefpsykolog ved Ullevål sykehus, er død. Jeg ble kjent med Leo gjennom venner, og han ivret for vår felles interesse psykologfeltet. Han hadde vokst opp i USA og besøkte ofte hjemlandet. Siden jeg hadde studert psykologi der og kjente en del amerikanere, hadde vi alltid noe å diskutere. Som ung psykolog anbefalte han meg å ta praksisplass på Ullevål sykehus og skaffet meg innpass, mens han selv dro til USA på ferie. På den måten fikk han overført litt av sitt eget engasjement på feltet, og han hadde mange tips til psykologfaglig arbeid videre. Leo var engasjert faglig og kvikk i kommentarene. Han likte å diskutere og kunne mange ganger presse litt på for å få fram motargumenter. Han kunne være direkte, bli alvorlig og temperamentsfull, men han hadde alltid et smil på lur i slike diskusjoner. Han hadde et stort engasjement for klientene som slet med rusproblematikk, og strakte seg langt for å hjelpe dem videre. I de siste årene arbeidet han privat og mye med sakkyndighetsvurderinger i barnefordelingssaker og mente at sakkyndighetsarbeid var en viktig samfunnsoppgave. Leo hadde også et stort hjerte for sårbare barn og følte et enormt ansvar for dem. Han var svært opptatt av å få foreldre i konflikt til å samarbeide til barnas beste og lyktes ofte. Leo var stolt over å jobbe som psykologspesialist og mente at det var et yrke som gav mange muligheter. Han etterlater seg tre flotte unge jenter i Lea, Miriam og Rebekka, som han var kolossalt stolt over, og Liping, som han raskt ble glad i og giftet seg med i fjor høst. Fred over minnet.

 

Klara Øverland

Kommenter denne artikkelen