Du er her

Jacob Edgar Elsner Kullmann 1923–2019

Jacob gikk bort 7. desember 2019. Han ble 96 år, og beholdt sin kjente verbalitet til det siste. Han vokste opp i Bergen og Stavanger. Sin utdanning som psykolog fikk han i Oslo og Harvard, og han var med i den lille gruppa med psykologer på 1950-tallet som fikk stilling i helsevesenet. Han arbeidet ved Neevengården Sykehus, og var assistent for Ørnulf Ødegaard ved Vinderen psykiatriske klinikk. Jacob hadde fra oppveksten tilknytning til Ål i Hallingdal. I et samarbeid med skolesjefer og ordførere ble Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste, PPT, for seks kommuner i Hallingdal opprettet med ham som leder. For Jacob betød PPT at tjenesten skulle bestå av både pedagogisk og psykologisk hjelp og rådgivning. Han var tidlig opptatt av at psykologtjenesten skulle stå for en forebyggende side med et nært samarbeid med barnas foreldre og de kommunale instanser.

Jacob arbeidet nesten ti år i Hallingdal. Han var sterkt delaktig i opprettelsen av Gol offentlige spesialskole for evneveike, med bakgrunn i at folkeskolen på denne tiden hadde lite å tilby denne gruppen av barn.

Etter sine år i Hallingdal jobbet Jacob ti år som leder for psykologene ved Bredtvet senter for logopedi i Oslo. Deretter ble det tjeneste ved blindeskolen på Huseby og som sjefspsykolog ved Lier psykiatriske sykehus. Lier sykehus var i sterk omstilling i denne perioden, da blant annet de store pasientsalene  – de såkalte 30-salene  – ble omgjort, og samarbeidet med pasientenes hjemkommuner ble forsterket. Jacob var avgjørende delaktig i dette arbeidet sammen med de andre i psykologgruppa. Han var oppriktig skuffet over at det omfattende jordbruket ved sykehuset nærmest ble lagt ned. Arbeidet i veksthus og på marka hadde gitt mening i tilværelsen for mange og gjort det lettere å komme tilbake til et fast arbeid. Jacob la til rette for at psykologstudenter under veiledning i den siste praksisperioden ble tilsatt i halv stilling ved institusjonene.

Jacob beholdt sin nære tilknytning til Ål og Hallingdal ved et lite hyttetun med gamle hus han og familien fikk bygd i Djup. Der inne kunne han kjøre hundeslede med sine sterke alaskahuskier. Jacob og Ellen Marie giftet seg i 1955 og fikk to sønner, tre barnebarn og to oldebarn. I tillegg til interessen for fjellet og hunder var det seilbåter som opptok ham på sommerstid.

Vi lyser fred over Jacob Kullmanns minne.

 

Ernst Ottem, psykologspesialist

Harald Marthinsen, assisterende professor

Trond Kilnes, psykologspesialist

Kjetil Kaasin, psykologspesialist

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 2, 2020, side

Kommenter denne artikkelen