Du er her

Eivind Olav Kjelbotn Evensen 1976-2019

Psykolog Eivind Olav Kjelbotn Evensen døde brått 1. august 2019. Han ble 43 år gammel.

Eivind Olav var utdannet psykolog fra Universitetet i Ålborg i 2003, og ble spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2010. Tre år senere ble han oppnevnt som medlem av Barnesakkyndig kommisjon.

Vi som er Eivind Olavs kolleger i kommisjonen satte stor pris på hans konstruktive og nøkterne væremåte. Han var en person man lyttet til – han var faglig grundig, dyktig og kunnskapsrik. Det var en glede å samarbeide med ham. Eivind Olav bidro alltid positivt og konstruktivt til kommisjonens utvikling og faglige drøftinger.

Han var enestående som person med sin energi, livsglede og mange planer. Det var forferdelig opprivende å få vite at han omkom i den tragiske båtulykken i Namsos natt til 1. august. Fire barn har mistet sin far, familie og venner har mistet en av sine kjære. Vi i kommisjonen har mistet en av våre beste, og vil minnes Eivind Olav som den flotte kollegaen han var. Vi vil ta med oss hans vitalitet, omgjengelighet og tilstedeværelse videre i kommisjonens arbeid.

Hans bortgang er en påminnelse om hvor skjørt, dyrebart og brutalt livet kan være. Plutselig og uventet kan det ta slutt.

Takk for alt og hvil i fred Eivind Olav.

 

For medlemmene i Barnesakkyndig kommisjon:  Evelin Tjemsland, Kathrine Sveen Lorentz og Katrin Koch

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 11, 2019, side

Kommenter denne artikkelen