Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
6. mars 2020

Det er beklagelig at konstituert sjefsredaktør Per Olav Solberg ikke har følt seg tilstrekkelig inkludert i prosessen rundt Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Debatt
Publisert
6. mars 2020

Hva slags tidsskrift er det Norsk psykologforening egentlig vil ha? Signalene er forvirrende etter to vedtak gjort i Psykologforeningens sentralstyremøte i slutten av februar.

Debatt
Publisert
4. mars 2020

Kunnskapsgrunnlaget forteller oss at det er på tide å bevege seg fra en sykdomsmodell til en mer humanistisk måte å snakke om selvmord på.

Derfor
Publisert
2. mars 2020

Psykologtidsskriftet kutter lederartikkelen inntil videre.

Debatt
Publisert
2. mars 2020

Hva gjør vi når vi får en umulig oppgave? Vi bytter den ut med en oppgave som er mulig å få til. 

Psykisk helsevern
Publisert
2. mars 2020

Vi er lovet psykisk helsehjelp, men sendes i ring når vi ber om den. 

Psykologforeningen
Publisert
2. mars 2020

Vi i Oslo-styret beklager at vi ikke gjorde valget i tråd med vedtektene. 

Pasientjournal
Publisert
2. mars 2020

Digitalt innsyn i pasientjournalen kan styrke eller svekke behandlingsalliansen. Kan humaniora være til hjelp? 

Debatt
Publisert
2. mars 2020

Vi må slutte å attribuere sykdom og fravær av bedring til pasientens personlighet.

Debatt
Publisert
2. mars 2020

Det er betenkelig at dagens psykologi ser ut til miste forståelsen av aggresjonens vesen. Arbeidet med å oppdage, uttrykke og ta ansvar for aggresjonen er sentralt i enhver terapi.

Sider