Du er her

Meninger

Debatt - Landsmøte 2019
Publisert
29. oktober 2019

Vi fortjener å vite om Heidi Tessand deler Andreas Høstmælingens syn på medlemmenes røst i Psykologforeningen og på medlemmenes faglighet.

Debatt
Publisert
29. oktober 2019

Når regjeringen vil kutte den individuelle støtten til utdanning i psykoterapi og psykoanalyse, er det fare for at et grunnleggende faglig fundament i psykisk helsevern kan forvitre.

Debatt
Publisert
14. oktober 2019

Den kliniske psykologien kan nok ha en rolle å spille i klimaomstillingen. Men faget miljøpsykologi vil ha langt flere svar.

Debatt
Publisert
14. oktober 2019

Foreningens arbeid fortsetter, som fagforening, faglig forening og samfunnsaktør.

Presidentkampen
Publisert
11. oktober 2019

Det mest tragiske med Høstmælingens retrett er at splittelsen han fryktet allerede er her.

Presidentkampen
Publisert
10. oktober 2019

Jeg har innsett at forutsetningene for å være den lederen jeg ønsker å være ikke er til stede. Derfor trekker jeg meg.

Presidentkampen
Publisert
9. oktober 2019

Fagforeningsarbeid er ikke et valg, det er en nødvendighet.

Presidentkampen
Publisert
8. oktober 2019

Heidi Tessand sier at hun ikke kan stille seg bak Håkon Skard sitt veivalg. I en bred medlemsforening trenger vi ulikheter representert i ledelsen. Landsmøtet bør derfor velge Håkon Skard som president.

Atferdsanalyse
Publisert
7. oktober 2019

Børge Holdens kommentar bekrefter vår beskrivelse av atferdsanalysens svekkete posisjon blant kliniske psykologer, mens Jan Smedslunds annerkjennelse av vår kliniske visdom får en bismak når vårt innlegg mest anvendes for å utdype deler av psykologikken.

Debatt om psykologtittelen
Publisert
3. oktober 2019

Ingen er tjent med at hvem som helst uten kvalifiserende utdanning kan sette opp forretning og markedsføre tjenester ved å bruke psykologtittel pluss et diffust prefiks.