Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
5. september 2018
Debatt
Publisert
5. september 2018

Lesningen av det første av to temanummer om psykoanalysen var en tankevekker.

Pakkeforløp og psykisk helse
Publisert
5. september 2018
Fra gjesteredaktørene
Publisert
5. september 2018
Debatt
Publisert
5. september 2018

Det vi med et psykoanalytisk blikk ser hos de radikaliserte, minner oss på at også vi selv er i fare for å bli radikalisert.

Debatt
Publisert
5. september 2018

Fremtidige psykologer i psykisk helsevern har muligheten til å forebygge tvang og mulige menneskerettighetskrenkelser. De må bare velge å ta den.

Debatt
Publisert
5. september 2018

Noen ganger kan små og banale grep gi stor effekt.

Psykisk helse og psykologer
Publisert
3. august 2018
Analyse
Publisert
3. august 2018

Samtidig som ESA forbereder sak mot Norge for deres behandling av ELTE-studentene, etablerer University of Roehampton et studium de mener tilsvarer det norske profesjonsstudiet i psykologi.

Debatt
Publisert
3. august 2018

Selv om skikkethetsrutinene ved universitetene er omfattende, er det ikke ofte det meldes tvil om psykologstudentenes skikkethet til å utøve psykologrollen. Hvor mange saker går «under radaren»?

Sider