Du er her

Meninger

Kronisk utmattelsessyndrom
Publisert
2. mai 2019

Aktivitetsavpasning er et viktig mestringsverktøy, ikke en behandling. Nøkkelen til å bli frisk ligger ikke i pasientenes personlighet eller atferd, men i biomedisinsk forskning.

Samhandling
Publisert
2. mai 2019

Når hjelpetjenestene har hovedfokus på sitt eget budsjett taper alle. Særlig rammer det dem med alvorlige og sammensatte behov; de mest sårbare pasientene og familiene.

Kommentar
+ For abonnenter
Publisert
2. mai 2019

Kommunepolitikerens mest lønnsomme grep: Bygg psykiske helse lokalt.

Leder
Publisert
2. mai 2019

Man blir fort mettet på antall gode intensjoner som har funnet veien inn i folkehelsemeldingen "Gode liv i eit trygt samfunn".

Landsmøte 2019
Publisert
8. april 2019

Det finnes en rekke saker som er viktig for Psykologforeningens medlemmer. Hvordan kan du som medlem sette din sak på dagsorden på årets Landsmøte?

Debatt
Publisert
1. april 2019

Også psykologer tror at man kan se på en person om de har en utviklingshemning. Slik er det ikke.

Debatt
Publisert
1. april 2019

Pasienter opplever for ofte alvorlige krenkelser fra offentlig psykisk helsevern knyttet til uriktige nedtegnelser i journalen.

Samtykkekompetanse
Publisert
1. april 2019

En av utfordringene med det norske regelverket knyttet til samtykkekompetanse, er at pasienter risikerer å ikke få den helsehjelpen de sårt trenger.

Derfor
Publisert
1. april 2019

Med høstens kommunevalg for øye vil Psykologtidsskriftet se nærmere på hvilke løsninger kommunene har valgt når de skal gi hjelp til personer med psykiske helseplager

Psykisk helsevern
Publisert
1. april 2019

Hvorfor snakkes det så lite om det ubevisste i psykisk helsevern?

Sider