Du er her

Meninger

Tilbakemeldingssystemer
Publisert
2. november 2020

Tilbakemelding om endring kan føre til feiljustering av behandling og feilvurdering av hva som er negativ utvikling. Da holder det ikke å si at informasjon om endring er relevant uansett.

Muslimer i terapi
Publisert
2. november 2020

Noe av det viktigste for en helsearbeider er å unngå et forenklet kulturelt og religiøst perspektiv.

Skammens funksjon
Publisert
2. november 2020

Skam er «et avfallsstoff» etter manglende anerkjennelse av barnets vitalitet og kjærlige følelser. Den bør avgiftes og ikke tillegges positive funksjoner. 

Debatt
Publisert
2. november 2020

Det er på tide å tilpasse attføringssystemet til den enkelte slik at psykiske lidelser som varer mer enn fire år, ikke ender i uførhet. Tidsavgrensningen av arbeidsavklaringspenger bør opphøre.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Leder
Publisert
2. november 2020

I denne utgaven retter vi søkelyset mot flere sentrale temaområder for psykologer, som diagnostikk, karrierekrise og hvordan covid-19 har påvirket våre brukere.

Debatt
Publisert
29. oktober 2020

Det er ingenting i veien for at arbeidsavtalen mellom private psykologklinikker og psykologens enkeltpersonforetak skal kunne stille samme kvalitetskrav som i psykisk helsevern.

Debatt Verdensdagen
Publisert
9. oktober 2020

Det er ikke sant at de sykeste er stemmeløse. Spør gjerne mer og lytt! Mangler du spørsmål, har jeg noen forslag til formuleringer du kan bruke.

Diagnostisering
Publisert
1. oktober 2020

Rådet til våre medlemmer er å bruke diagnoser der det er grunnlag for det.

Tilbakemeldingssystemer
Publisert
1. oktober 2020

Tror man at hensikten med tilbakemeldingssystemer er å avdekke kausalitet, er det forståelig at man avfeier det.

Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. oktober 2020

Absurd framstilling av åtferdsteori.

Sider