Du er her

Meninger

Skammens funksjon
Publisert
4. januar 2021

Jan Reidar Stiegler kan ikke vite noe om Zemir Popovacs intensjoner. Det kan ingen av oss. Her er vi overlatt til våre egne fortolkninger, selvbevissthet og holdninger. 

Barnevern
Publisert
4. januar 2021

Få offentlige inngrep har så alvorlige konsekvenser som omsorgsovertagelse. Desto viktigere er det å ta i bruk evidensbaserte behandlingsmetoder mens barna ennå bor hjemme. 

Debatt
Publisert
4. januar 2021

Førekomsten av autisme er utvilsamt aukande. Eg undrar på om denne auken kan vere uttrykk for ei innsnevring av normalitetsomgrepet.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Psykologer undergraver språklige minoritetsgruppers rett til likeverdige helsetjenester dersom de ikke benytter kvalifiserte tolker.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Torgeir Hillestads kritikk av forsterkning minner om å kritisere mat for at effekten av maten avhenger av spiserens tilstand.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Helsedirektoratets søvnkurs Sov godt er ikke et rent psykoedukativt kurs slik det hevdes i artikkelen Stå opp – Gruppebehandling for insomni i Psykologtidsskriftets augustutgave.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Jeg vil oppfordre Zemir Popovac til å respektere at vi fortsatt mangler mye kunnskap om de fenomenene vi forsøker å forstå.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Skam er et derivat fra en overordnet prosess som legges tungt på individet.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Vi må hjelpe og veilede unge som har utvist skadelig seksuell atferd, ikke møte dem med nulltoleranse.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Forsterkningsbegrepet
Publisert
2. november 2020

I den grad forsterkningsbegrepet blir brukt som grunnforklaring på hvordan menneskelig atferd formes, blir det forfeilet.

Sider