Du er her

Meninger

Landsmøte 2019
Publisert
16. juli 2019

Det er bra med presidentkamp. Men den tåkelegger en debatt om de som har den virkelige makten de kommende tre årene: Sentralstyret.

Psykisk helsevern
Publisert
1. juli 2019

Psykisk helsetjenester kan ikke være kun for de med gåavstand til klinikken.

Psykisk helsevern
Publisert
1. juli 2019

Rovdrift i spesialisthelsetjenesten truer psykologers posisjon i helsevesenet. Psykologforeningen må styrke de nyutdannede slik at de klarer å stå i mot økt press i tjenestene.

Kronisk utmattelsessyndrom
Publisert
1. juli 2019

Nøkkelen til å bli frisk av ME ligger nettopp i å ta ansvar for egen atferd.

Selvmord
Publisert
1. juli 2019

Utsagn som stadig gjentas, har lett for å bli trodd – også av godt utdannede fagpersoner.

Folkehelse
Publisert
1. juli 2019

Regjeringen ønsker å hjemle psykologkompetansen også i folkehelseloven. 

Samvær
Publisert
1. juli 2019

Kan møter mellom traumatiserte barn og deres foreldre bidra til reparasjon av barnet, eller er det noe barnet må skånes for? Og kan slike møter skje innenfor de rammer loven gir for samvær mellom barn og foreldre?

Rasismeparagrafen
Publisert
28. juni 2019

Som psykologer vet vi mye om hva det betyr å bli utsatt for hat, ydmykelse, utestenging og marginalisering. Derfor trenger vi fortsatt straffelovens §185.

 

Kamp om presidentverv
Publisert
26. juni 2019

Jeg motiveres av å lete etter knaggene som samler oss som profesjon, skriver Andreas Høstmælingen om hvorfor han stiller som kandidat til presidentvervet.

Kommentar
Publisert
25. juni 2019

Psykologer i spesialisthelsetjenesten opplever at de ikke tilbyr god nok behandling og at de har for mye å gjøre. Det forteller en kartlegging nylig gjort av Psykologforeningen.