Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
1. mars 2021

Jeg vil berømme president Håkon Skard for å sette diskriminering på dagsorden. Men noen av løsningsforslagene kan skape flere problemer enn de løser.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Forsterkningsbegrepet
Publisert
1. februar 2021

Samfunnet trenger brukervennlige løsninger mer og mer. I den forbindelse er Hillestads tanker fra skrivebordet lite nyttige.

Skammens funksjon
Publisert
1. februar 2021

Det er fullt mulig å mene at skam kan være adaptiv uten å påføre klienten skam.

Gruppeterapi
Publisert
1. februar 2021

Altfor få unge med psykiske helseproblemer tilbys gruppeterapi. Vi ber helsemyndighetene om et forskningsløft på feltet.

ME
Publisert
1. februar 2021

Nå endrer engelske helsemyndigheter behandlingsrådene for ME/CFS. Følger Helsedirektoratet etter?

Prinsipperklæringen
Publisert
1. februar 2021

Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis har svakheter som svekker psykologisk praksis og undergraver helsepolitiske mål. Psykologforeningen bør iverksette en revisjon.

Kronikk
Publisert
1. februar 2021

Gradvis mister vi kontrollen: Systemets standardiseringer invaderer våre tanker og teknikker og styrer terapien.

Kommentar
Publisert
4. januar 2021

Redaksjonen i Psykologtidsskriftet har denne høsten arbeidet med strategiutvikling med utgangspunkt i den nye Formålsparagrafen og resultatene fra leserundersøkelsen.

Forsterkningsbegrepet
Publisert
4. januar 2021

Det er ikke riktig at forsterkning kan stå på egne ben, slik Børge Holden hevder. 

Tester
Publisert
4. januar 2021

Vi vil jobbe for å sikre at tester brukes i tråd med rutinene, skriver NAV i dette tilsvaret til Charity van Delfts kritikk i NÅ-intervjuet.