Du er her

Meninger

Psykoanalysen
Publisert
14. januar 2019

Eros har omtrent samme presisjonsnivå som om noen sa Dette er Gud, skriver Sigmund Karterud som svar til innlegget "Psykoanalyse og vitenskap" av Jon Morgan Stokkeland.

Selvmord i psykisk helsevern
Publisert
2. januar 2019

For å få ned det høye antallet selvmord må det psykiske helsevernet erstatte psykiatriens sykdomsmodell med psykologiske og humanistiske tilnærminger.

Psykoanalysen
Publisert
2. januar 2019

Noen begreper tilhører en meningsdimensjon og er avhengige av vår subjektivitet for å være virksomme.

Psykoanalysen
Publisert
2. januar 2019

Libidoteorien har en enestående plass i psykoanalysens historie. Den vekker fortsatt følelser.

Selvmord i psykisk helsevern
Publisert
2. januar 2019

Det er ingen motsetning mellom kvalitet i behandling og pasientsikkerhet

Prioriteringer i kommune og psykisk helsevern
Publisert
1. januar 2019
Kommunepsykologrollen
Publisert
21. desember 2018

Det er ikke intensjonen at psykologer i kommunene skal bli som fastleger. Men vi deler en allmennklinisk oppgave som er annerledes enn å arbeide i spesialisthelsetjenesten.

Debatt NÅ
Publisert
11. desember 2018

Jeg ser ikke mye galt i å hjelpe folk til å tenke annerledes så lenge folk opplever det nyttig i situasjoner som kan være litt vanskelige.

Psykoanalysen
Publisert
2. desember 2018

Mitt anliggende er en teori som omfatter både relasjonsbehov og seksualitet som grunnleggende krefter i menneskelivet.

Psykologi, profesjon og utviklingstrekk
Publisert
2. desember 2018