Du er her

Meninger

Epistemisk tillit
Publisert
3. mai 2021

Når Sigmund Karterud hevder at jeg med min kasusbeskrivelse om epistemisk mistillit «gjør psykoterapifeltet en bjørnetjeneste», tror jeg han overdriver min påvirkningskraft.

Fagformidling
Publisert
3. mai 2021

Jeg vil utfordre beskrivelsen av fagformidling som enten «god» eller «dårlig».

ME
Publisert
3. mai 2021

Psykologisk støttebehandling kan være positivt for den ME-syke, men andre former for psykologisk behandling kan gjøre vondt verre.

Medisinfri behandling
Publisert
3. mai 2021

Mye kan tyde på at hjelpere som ikke vil henvise til medisinfrie tilbud, handler ut fra et bekreftelsesbias og setter egen faglige overbevisning over brukernes rettigheter.

Standardisering
Publisert
3. mai 2021

Den nordiske velferdsmodellen er bygget på standarder. For å kunne fordele goder rettferdig, trengs allmenngyldige kriterier og målbare enheter for å sikre grunnleggende likhetsidealer.

Standardisering
Publisert
3. mai 2021

Standardiseringen som nå dominerer psykisk helsevern, er en uønsket innskrenkning av en nødvendig variasjon.

Hovedsatsningsområdet
Publisert
3. mai 2021

Halvveis inn i landsmøteperioden sliter Psykologforeningen med å følge opp hovedsatsningsområdet «arbeid og utdannelse».

Kronikk
Publisert
3. mai 2021

For meg var president Trump en avatar med en personlighet skapt og kontrollert av 70 millioner andre. Slik sett var det vel ikke noe galt med Trump?

Rusreformen
Publisert
27. april 2021

Jeg ønsker å avslutte debatten med Kari og Rebekka Lossius om Rusreformen med følgende avklaringer:

Rusreformen
Publisert
23. april 2021

Rusreformen ble aldri oversolgt, den handlet om å gå fra straff til hjelp hele tiden

Sider