Du er her

Meninger

Leder
Publisert
1. oktober 2020
Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. september 2020

Årsakssammenhenger lar seg ikke kun forklare ut fra sosiale forhold. 

Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. september 2020

Diagnosesystemene er ikke så kunnskapsbaserte som Alv A. Dahl vi ha det til. 

Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. september 2020

Alv A. Dahls kritikk av den kontekstuelle modellen for psykisk helse skyt over mål. Den vidare utviklinga av fagfeltet vårt vil neppe byggje på ei medisinsk forståing av psykiske vanskar og rusproblem. 

Debatt
Publisert
1. september 2020

Håkon Skard har vært tydelig i rasismedebatten. Nå er det tid for konkret handling.

Debatt
Publisert
1. september 2020

Psykologtidsskriftet bør gå tilbake til sin tidligere praksis med å skille mellom fagfellevurderte artikler og ikkefagfellevurderte bidrag, uavhengig av formen.

Debatt
Publisert
1. september 2020

Mangelen på tilbud i psykisk helsevern diskuteres ofte. Men min fortelling om egen innleggelse på et DPS viser at vi også må rette søkelyset på kvaliteten på hjelpen som tilbys.

Sakkyndighet
Publisert
3. august 2020

Mangel på utdanning og kompetanse i rettspsykologi svekker rettssikkerheten. Løsningen er felles undervisningsstandarder og samarbeid med aktører som statsadvokatembetene.

Samtidige vansker
Publisert
3. august 2020

Ansvaret for å kartlegge psykiske helsevansker hos barn og unge med fysiske og mentale funksjonsnedsettelser bør overføres til Habiliteringstjenesten for barn og unge.

Skammens funksjon
Publisert
3. august 2020

Så lenge vi tviholder på positive oppfatninger av skammens funksjoner, har vi et problematisk forhold til den.