Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
1. februar 2005

Evidenskravet i psykoterapi er en nødvendig følge av det etisk-relasjonelle forholdet mellom terapeut og pasient. Klinisk meningsfullhet er ikke et tilstrekkelig kriterium for å vurdere gyldigheten av en behandlingsmodell.

Debatt
Publisert
1. februar 2005
Kommentar
Publisert
1. februar 2005
Debatt
Publisert
1. januar 2005
Kommentar
Publisert
1. januar 2005
Debatt
Publisert
1. januar 2005
Kommentar
Publisert
1. desember 2004
Debatt
Publisert
1. desember 2004
Debatt
Publisert
1. desember 2004
Kommentar
Publisert
1. desember 2004

Sider