Du er her

Meninger

Kommentar
Publisert
1. august 2004
Debatt
Publisert
1. august 2004
Debatt
Publisert
1. august 2004
Kommentar
Publisert
1. august 2004

Dette samfunnet frembringer særdeles sårbare, avhengige, skjøre og forvirrede individer

Debatt
Publisert
1. august 2004
Debatt
Publisert
1. august 2004
Kommentar
Publisert
1. juli 2004
Debatt
Publisert
1. juli 2004

– spesialistordningen og behovet for helhetlig behandling ved russymptomer og psykisk lidelse

Debatt
Publisert
1. juli 2004
Debatt
Publisert
1. juli 2004

I Tidsskriftets januarnummer (s. 50–51) skriver Thorbjørn Axelsen om helsepersonelloven og behandlerens rettsstilling. Det gir oss anledning til å redegjøre for Helsetilsynets ansvar og oppgaver.

Sider