Du er her

Meninger

Kommentar
Publisert
1. august 2004
Debatt
Publisert
1. august 2004
Debatt
Publisert
1. august 2004
Debatt
Publisert
1. juli 2004

– spesialistordningen og behovet for helhetlig behandling ved russymptomer og psykisk lidelse

Debatt
Publisert
1. juli 2004
Debatt
Publisert
1. juli 2004

I Tidsskriftets januarnummer (s. 50–51) skriver Thorbjørn Axelsen om helsepersonelloven og behandlerens rettsstilling. Det gir oss anledning til å redegjøre for Helsetilsynets ansvar og oppgaver.

Kommentar
Publisert
1. juli 2004
Debatt
Publisert
1. juli 2004
Kommentar
Publisert
1. juli 2004
Kommentar
Publisert
1. juni 2004

Sider