Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
5. april 2018
Debatt
Publisert
5. april 2018

En femåring sitter i tilrettelagt avhør og tegner grove overgrep fra far. På Barnehuset forklarer hun i detalj hva hun er utsatt for. Når dette havner i media, er det åpenbare brudd på jentas rettsikkerhet.

Psykologprofesjonen
Publisert
5. april 2018
Debatt
Publisert
5. april 2018

Diagnostiseringen av CFS/ME i Norge kan hemme pasientenes rehabilitering, og føre til at for mange får diagnosen.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Psykologisering av ME handler om mye mer enn angst, depresjon og stress. ME-pasienter må tøyle sin utålmodighet og destruktive trang til overaktivitet – det finnes ikke piller mot det.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Håp for ME-syke må baseres forskning og dokumentasjon, ikke på enkelthistorier om pasienter som har blitt friske.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Med mindre arbeidsgivere blir seg sitt ansvar mer bevisst, er det meningsløst å snakke om eldre som en ressurs i arbeidslivet.

Brukermedvirkning og psykisk helse
Publisert
6. mars 2018
ADHD og retningslinjer
Publisert
6. mars 2018

Helsedirektoratets retningslinje for ADHD vektlegger ekspertenes kunnskap. Det gjør at unge med ADHD ikke får best mulig tilpasset støtte.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Ser vi på det konkrete sakkyndighetsarbeidet, blir det tydelig hvor utfordrende arbeidet faktisk er.