Du er her

Meninger

Selvmordsforebygging
Publisert
2. juni 2020

De aller fleste fagmiljøer og forskergrupper på det suicidologiske feltet er enige om at psykisk uhelse har stor betydning for risiko for selvmord. 

Diagnostisering
Publisert
2. juni 2020

Det er ikke opp til pasienten å avgjøre hvilken diagnose som skal eller ikke skal stå i pasientjournalen. 

Diagnostisering
Publisert
2. juni 2020

Det er ikke nødvendigvis i strid med fagetikken å utføre en handling som pasienten motsetter seg. 

Diagnostisering
Publisert
2. juni 2020

Som profesjon må vi fremme ny kunnskap selv om den går imot helsemyndighetenes systemer og retningslinjer. 

Digital terapi
Publisert
2. juni 2020

Under koronakrisen har mange psykologer lært seg å bruke digitale løsninger fordi de må. Jeg håper de fortsetter også når verden blir mer normal igjen. 

Sakkyndighet
Publisert
2. juni 2020

I den nye retningslinjen for psykologutdanningen fremgår ikke rettspsykologi som et eksplisitt fagområde. 

Kronikk
Publisert
2. juni 2020

Jeg klarer ikke å slutte å skade meg.

ELTE
Publisert
1. juni 2020

Det ungarske yrket «okleveles pszichólogus» reiser langt bedre over landegrensene enn hva norske myndigheter liker å tro. Ja, faktisk er det å betrakte som det samme yrket som «psykolog» i Norge, argumenterer ESA.

Psykologtidsskriftet
Publisert
3. mai 2020

Som eier har vi gjort grep som vil beholde den gode, uavhengige journalistikken og samtidig øke den faglige tyngden. 

Selvmordsforebygging
Publisert
3. mai 2020

Kontekst og pasientens særegne behov er viktigere enn standardiserte krav. 

Sider