Du er her

Meninger

Koronahverdag
Publisert
30. mars 2020

I telefonen er det ingen ansiktsuttrykk eller kroppslige bevegelser å henge seg opp i for pasienten. Bare stemmen. Og projeksjoner.

Koronahverdag
Publisert
28. mars 2020

Om vi skal knekke korona og samtidig ivareta sårbare grupper, må vi ha en tilnærming der faget – ikke frykten – er i førersetet.

Ingvild Stjernen Tisløv. Foto: Per Halvorsen
Koronahverdag
Publisert
27. mars 2020

I påvente av å kunne ta tilbake hverdagen blir vi alle nå påminnet om at vi er sterkere sammen.

Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.
Koronahverdag
Publisert
26. mars 2020

Dersom PC-en står på en krakk på et bord i det innerste hjørnet, filmer webkameraet akkurat den meteren av veggen i skapet som er hvit, og gir personen i andre enden en illusjon av at jeg sitter i et oppegående kontor.

Siri Næs
Debatt
Publisert
26. mars 2020

Skal helsearbeidere holde ut gjennom koronakrisen, trenger de tillit og fleksibilitet. Ikke kontroll og pålegg.

Koronapandemien
Publisert
25. mars 2020

Vi tilhører generasjon X og omtalte oss som generasjonen som pusset opp landet. Ja, kanskje vi ikke var stort mer enn en generasjon som pyntet landet. Snart får vi se om vi også har to i oss til å gjenoppbygge det.

Debatt
Publisert
24. mars 2020

Psykologforeningen må på selvstendig grunnlag gi en saklig, ærlig begrunnelse for hvorfor de ønsket en ny formålsparagraf for Psykologtidsskriftet. Alternativet til manglende sakspapirer og fravær av informasjon er en ren gjettelek.

Debatt
Publisert
13. mars 2020

Jeg respekterer at valgkomiteen har innstilt Arnhild Lauveng til vervet som ny visepresident for Psykologforeningen, og mener at hun vil kunne gjøre en svært god jobb dersom hun blir valgt. Samtidig ønsker jeg å formidle at jeg opprettholder mitt kandidatur.

Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.
Debatt
Publisert
11. mars 2020

I Psykologtidsskriftet kunngjør Aina Holmén at hun trekker seg som 3. vara i Sentralstyret. Vi synes dette er leit og takker henne for innsatsen hun har gjort for foreningen gjennom mange år.

Debatt
Publisert
10. mars 2020

Jeg trekker meg fra mine tillitsverv i Norsk psykologforening

Aina Holmén. Foto: Per Halvorsen

Sider