Du er her

Lønn som miljøterapeut

Publisert
5. januar 2012

Jeg går nå 4. året på profesjonsstudiet i psykologi. I sommer jobbet jeg på et DPS andre sommer på rad. Litt utpå sommeren ble jeg gjort oppmerksom på at jeg kan være kvalifisert til miljøterapeut istedenfor miljøarbeider, og at dette gir opprykk i lønn. Men sjefen min sa at jeg hadde signert på en kontrakt der det stod at jeg ble ansatt som miljøarbeider og ikke miljøterapeut. Derfor var det ikke aktuelt å etterbetale meg for eventuell tapt lønn som følge av denne lavere stillingstittelen.

Er dette lov? Burde ikke de orientert meg om at jeg var kvalifisert til en høyere stillingstittel ved ansettelsen? Jeg synes det er firkantet, dårlig gjort og urettferdig at jeg skal tape ca. 6000 kroner på dette. Jeg er da kvalifisert til tittelen miljøterapeut når jeg har 210 poeng innenfor psykologi, altså mer enn hva en treårig helseutdanning av høyere grad tilsvarer?

Irritert

Ved flere helseforetak har ikke Psykologforeningen noen lokal avtale om avlønning av studenter som er medlemmer. Det betyr dessverre at du antakelig ikke er kvalifisert for noen spesiell tittel, og du har dermed ingen avtale å begrunne et krav med. Uten en slik avtale står arbeidsgiveren relativt fritt til å definere både titler og lønninger så lenge titlene ikke er beskyttet. Som regel følger man da satsene til andre fagforeninger, for eksempel fagforbundet (LO). Tittelen miljøterapeut benyttes for de som har treårig høyere helseutdanning eller tilsvarende, mens en miljøarbeider som hovedregel har et fagbrev. Tittelen miljøassistent benyttes for ufaglærte. Arbeidsgivere kan ha interne retningslinjer for hvem de mener er kvalifisert til hvilke titler.

Men det er ikke så smart av arbeidsgiveren å drive forskjellsbehandling. Ved neste anledning vil jeg anbefale deg å ta kontakt med lokal tillitsvalgt før du aksepterer et lønnstilbud. Vedkommende vil kunne svare på hvilke retningslinjer som eventuelt finnes, og anbefale deg hvordan du kan gå frem. Din forhandlingsposisjon er dessuten langt bedre før enn etter at du har skrevet under kontrakten.

Som studentansvarlig i Psykologforeningen er jeg enig med deg i at studentlønn bør reguleres i overenskomstene. Jeg jobber med å forberede de tillitsvalgte ved foretakene på dette.

J.O.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen