Du er her

Lønn og studentansiennitet

Publisert
5. januar 2012

Jeg går profesjonsstudiet i psykologi, men jeg har fast deltidsstilling på en bolig for psykisk utviklingshemmede. Da jeg begynte på profesjonsstudiet, var det kun bacheloroppgaven som gjenstod for å få en bachelor i samfunnsvitenskapelige emner med fordypning i psykologi. Jeg tok kontakt med den som har med lønn å gjøre på min arbeidsplass, og spurte spesifikt om jeg ville får mer lønn om jeg fullførte bachelorgraden. Jeg fikk til svar at det gjorde jeg selvfølgelig så lenge jeg kunne dokumentere det.

Jeg skrev derfor oppgaven ferdig, men da jeg leverte inn vitnemålet mitt, fikk jeg en tekstmelding et par dager etterpå hvor det stod at jeg ikke hadde rett til høyere lønn før jeg hadde studert i 4 år. Dette er i strid med det jeg tidligere har fått beskjed om. Jeg har all korrespondansen på e-post. Hva bør jeg gjøre i denne saken?

Dobbeltstudert

Gratulerer både med bachelorgrad og inntak på profesjonsstudiet! Det som styrker din sak, er at du har tatt vare på e-postkorrespondansen og dermed har ting skriftlig. Det som ble sagt på telefon, er ofte vanskeligere å argumentere med. Dersom du har fått et skriftlig tilsagn om høyere lønn ut fra gitte kriterier, kan de ikke endre kriteriene i etterkant.

Mange steder har ikke en ordning som belønner utdannelse så lenge dette ikke er konkrete krav til stillinger som de utlyser. Det er bra at din arbeidsgiver likevel tenker at en slik bachelorgrad bør gi utslag i høyere lønn. Noen steder har de også lønnsstiger som følger progresjonen i profesjonsstudiet. Det er mulig at arbeidsgiveren blander disse to lønnssystemene når man nå viser til din progresjon i profesjonsstudiet.

Ta kontakt med lønnsansvarlig igjen, og vedlegg tidligere korrespondanse. Vær høflig, men bestemt, og ta som utgangspunkt at det kan ha skjedd misforståelser, og at det ikke er vond vilje. Det er alltid lurt å gi motparten mulighet for retrettmuligheter med æren og relasjonen i behold. Dersom dette ikke hjelper, kan du ta kontakt med Psykologforeningen igjen.

J.O.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen