Du er her

Veiledning

Publisert
5. november 2009

Jeg har en liten praksis som gjennomsnittlig omfatter for tiden 3 timer per uke. Jeg har en psykoterapiveiledning, og jeg underviser i spedbarnsobservasjon for et videreutdanningsinstitutt. Seminaret er for psykologer og en cand.ed. Jeg har lest hva som står på hjemmesiden til Psykologforeningen og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) om forsikring og innmelding. Kan ikke se at det står noe om undervisning og psykoterapiveiledning. Må jeg melde meg inn i NPE, og er det nødvendig med Psykologforeningens fagansvarsforsikring?

Takknemlig for tilbakemelding

Dersom det kun er psykoterapiveiledning og undervisning – så er du ikke meldepliktig til NPE. Men dersom du driver spedbarnsobservasjon (med et barn), så ville jeg for sikkerhets skyld ha en liten prosent i NPE. Du er ikke lovpålagt å ha fagansvarsforsikring i Psykologforeningen, men jeg vil anbefale det sterkt, ettersom denne forsikringen dekker all annen psykologaktivitet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen