Du er her

Spesialisterklæringer for NAV

Publisert
5. november 2009

Jeg er offentlig ansatt. NAV ber ofte poliklinikken om spesialistvurderinger av pasienter vi har i behandling – betalt etter L-takstene (L90 eller L120). Fordi vi er underbemannet, har min sjef bedt oss om å skrive disse vurderingene utenom arbeidstiden. Til gjengjeld betaler NAV meg direkte etter takstene. Er jeg meldepliktig til Norsk Pasientskadeerstatning?

Vanlig psykolog

Denne type vurderinger er i utgangspunktet en type sakkyndighet. Men siden vurderingene skjer i svært nær tilknytning til behandlingen (som faller innenfor poliklinikkens ansvar), vil NPE anse slike vurderinger for å være dekket ved at poliklinikken automatisk er dekket i NPE. Sannsynligvis vil en løsere tilknytning til behandlingen raskt falle utenfor både arbeidsgivers ansvarsområde og utenfor NPEs forsikringsområde.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen