Du er her

Sen betaling

Publisert
5. november 2009

Hvorfor kommer giroen for ansvarsforsikringen så sent?

Nysgjerrig

Psykologforeningens fagansvarsforsikring måtte tilpasses ny lovgivning (Norsk Pasientskadeerstatning) fra siste nyttår. Den nye lovgivningen ble ikke klar før i desember 2008. Deretter ble det en rekke runder med forsikringsselskapet og et samarbeid med Legeforeningen for å unngå dobbeltforsikring og samtidig få best mulig betingelser – også økonomisk. Dette tok mye lengre tid enn forutsatt. Men innbetalingen for neste år – 2010 – kommer allerede rett over nyttår – etter planene!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen