Du er her

Sakkyndighetsoppdrag

Publisert
5. november 2009

Jeg er offentlig ansatt og tar enkelte sakkyndigoppdrag for barnevernet ved siden av jobben. Jeg trenger vel ikke noen forsikring verken i Norsk Pasientskadeerstatning eller andre steder, siden jeg er medlem i Psykologforeningen?

Medlem

Du har rett i at Norsk Pasientskadeerstatning ikke omfatter slike frittstående sakkyndigoppdrag. Psykologforeningen anbefaler at du har en generell fagansvarsforsikring som dekker ansvar i slike saker. Fagansvarsforsikringen er ikke inkludert i medlemskapet, og må betales som en egen giro som i år ble sendt ut i månedsskiftet september/oktober for forsikringsåret 2009. Har du tidligere gitt oss beskjed om at du ikke vil ha forsikringen, så må du nå gi oss skriftlig beskjed dersom du ønsker Psykologforeningens ansvarsforsikring. De fleste medlemmene har denne forsikringen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen