Du er her

Pensjonist

Publisert
5. november 2009

Jeg har avsluttet min praksis i mars og er nå pensjonist. Må jeg betale den tilsendte fagansvarsforsikringen på kr 245?

Over 70 år

Psykologforeningen har ikke uten saklig grunn anledning til å avslutte din forsikring uten at du har gitt skriftlig beskjed om det. Fristen for å si opp forsikringen er 15. oktober 2008 for det kommende året (2009). Giroen for 2009 ble sendt ut svært forsinket. Det kan virke litt forvirrende å få kravet så sent på året når forsikringen gjelder for 2009, men siden du ikke har sagt opp forsikringen innen fristen, så har du vært forsikret, og må betale for 2009.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen