Du er her

Leserne spør

Publisert
5. november 2009
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1116-1117

Kommenter denne artikkelen