Du er her

Forsikring som ansatt?

Publisert
5. november 2009

Hvorfor skal jeg ha fagansvarsforsikring? Jeg har aldri hatt en eneste privatklient, og har alltid jobbet i psykisk helsevern og tidligere i familievernet. Dessuten har jeg en faglig standard som ikke gir grunnlag for noen erstatningssaker.

Jeg – en risiko?

Psykologforeningen anbefaler som tidligere at du har fagansvarsforsikringen. Hittil har det i begrenset grad vært erstatningssaker mot psykologer. Men samfunnsutviklingen medfører at det fremover må påregnes en helt annen hyppighet i erstatningssakene enn tidligere. Også som offentlig ansatt kan du i prinsippet bli saksøkt personlig for virksomhet utført i tjenesten. Det er ikke alltid arbeidsgiveren stiller opp i slike situasjoner. Selv om en saksøker ikke når frem i retten, så sitter psykologen med en kostbar advokatregning.

Fagansvarsforsikringen innebærer at forsikringsselskapet fra begynnelsen av håndterer både advokaten og regningene. Selv om en er offentlig ansatt, vil mange ha ulike typer oppdrag ved siden av – enten fast eller av og til. Fagansvarsforsikringen dekker alle de psykologfaglige aktivitetene som Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) ikke dekker. Dette er særlig viktig å merke seg når en tar andre oppdrag enn klientbehandling. Eksempler på aktiviteter som dekkes av Psykologforeningens forsikring, er oppdrag som kursholder, opplæring/veiledning, oppdrag fra barnevern eller sosialkontor og alle former for sakkyndighetsutøvelse for psykologer. Merk at en fort påtar seg slike enkeltoppdrag, uten at en helt har tenkt igjennom at dette er privat virksomhet, og derfor bør være forsikret.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen