Du er her

Firma med ansatt

Publisert
5. november 2009

Psykolog Åse Hansen eier og er ansatt i «Psykologi for bedrifter». I tillegg til henne har vi ansatt to psykologer hvor alle bl.a. tar imot pasienter til samtaleterapi m.m. Alle tre er medlemmer i Psykologforeningen. Driften er privat, og vi mottar ingen driftstilskudd. I tillegg til psykologene, har vi én som driver med coaching/veiledning og en administrasjonsansvarlig. Vi leier også inn noen selvstendige psykologer etter behov. Er det slik at vi, i tillegg til fagansvarsforsikringen som psykologene har, må registrere oss i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og forsikre oss hos dem? Kan du forenkle informasjonen som er sendt ut, og forklare meg hva vi trenger for å være dekket slik loven krever?

Administrasjonsansvarlig

Hvem er forsikringspliktig: Det er virksomheten som etter NPE-lovgivningen er forpliktet til å være forsikret i NPE. Det er «Psykologi for bedrifter» som skal melde sin virksomhet og antall årsverk til NPE. Helsepersonellovens generelle krav til ansvarsforsikring er fjernet, og erstattet av kravet om forsikring i NPE. Sannsynligvis er «Psykologi for bedrifter» meldepliktig (forsikringspliktig) i NPE for alt sitt ansatte helsepersonell. Dere må avgjøre andel av årsverkene som utfører helsetjenester. Coaching er for eksempel neppe helsetjeneste. Det er hva slags tjenester som faktisk ytes, som er avgjørende – meldeplikten forsvinner ikke ved å kalle det noe annet enn helsetjeneste. Når psykologer driver som selvstendig næringsdrivende, er det psykologen selv som er virksomheten, og som har forsikringsplikten. Dette gjelder sannsynligvis de psykologene dere ved behov leier inn for et oppdrag (ikke ansettelse).

Kan virksomheten dekke sin forsikringsplikt / sitt forsikringsbehov ved at den enkelte ansatte har personlige forsikringer? Nei. Virksomheten kan ikke unngå et søksmål ved å henvise søksmålet til den enkelte ansatte. Det er kun i de tilfeller der en pasient prøver å saksøke den enkelte ansatte (ev. i tillegg til å saksøke virksomheten), at psykologens forsikringer effektueres.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen