Du er her

Avtalepraksis sammen med andre oppdrag

Publisert
5. november 2009

Jeg har 100 % driftstilskudd fra det regionale helseforetaket og i tillegg ulike oppdrag fra bedrifter. Skal jeg melde min virksomhet til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)? Fristen gikk ut den 1. juni. Jeg er vel forsikret nok med min ansvarsforsikring via Psykologforeningen?

Aktivist

Alt du driver innenfor driftstilskuddet, er automatisk NPE-dekket uten at du gjør noe som helst. Spørsmålet er om du yter helsehjelp (slik NPE definerer helsehjelp) utenfor driftstilskuddet. Har du oppdrag i for eksempel i krisehjelp, mot bedrifter eller mot offentlige instanser? Dersom noe av denne ekstra-aktiviteten i realiteten er helsehjelp – så er du pliktig til å gi melding til NPE. En del oppdrag fra bedrifter kan lett ha elementer av helsehjelp. Jeg anbefaler derfor at du har en liten prosent NPE-forsikring (for eksempel 5 eller 10 %) – for å være sikker. Fristen for å gi melding har gått ut, men NPE mottar fortsatt meldinger (www.npe.no). «Unnlatelsessynden» blir kun større om du venter.

NPE og Psykologforeningens fagansvarsforsikring overlapper ikke hverandre i dekning. NPE dekker et snevert helseområde, mens Psykologforeningens forsikring tar med seg hele den resterende bredden av psykologers arbeid. Dine oppdrag er varierte, hvilket sikkert innebærer at du yter tjenester som ikke dekkes av NPE. Konklusjon: Ja, takk – begge deler: Både NPE og Psykologforeningens fagansvarsforsikring for deg. Selv om dette er mer komplisert enn tidligere, så får det være en trøst at det til sammen blir mindre enn det du tidligere betalte.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen