Du er her

Kort-syk

Publisert
1. juni 2006

I vinter fikk jeg influensa. Etter en ukes egenmelding gikk jeg til legen og ble sykemeldt for en uke til. Legen daterte sykemeldingen fra første fraværsdag, altså fra og med uken før mitt legebesøk. Vel tilbake på jobb fikk jeg brev fra helseforetaket. Siden det i sykemeldingen fremkom at jeg først hadde kontaktet lege etter en uke, måtte jeg levere egenmelding for den første uken. Hva sier lover og tariffer om dette?

Ex-snufs

Du har fått helt korrekt (saks) behandling. Dersom du ikke vil «bruke av egenmeldingskvoten» ved slik sykdom, må du kontakte lege samme dag som du ønsker å ha legemelding fra. Jeg går ut ifra at din arbeidsgiver er en såkalt IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv), der kvoten for egenmeldinger er betydelig større enn i arbeidslivet ellers. Ordningen baserer seg på at arbeidsgiveren og den ansatte til gjengjeld har plikt til hurtigere kontakt med sikte på eventuell tilpasning på arbeidsplassen for å lette en rask tilbakevending til arbeid. I ditt tilfelle er nok tilrettelegging på arbeidsplassen lite aktuelt, et mer probat middel var nok rolig og varmt (senge)leie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen