Du er her

Fri for å jobbe

Publisert
1. juni 2006

Jeg har hatt fødselspermisjon ett år, og tenker nå å gå tilbake i 80 % jobb med permisjon fra 20 % av stillingen. Det har jeg jo rett til for å ta meg av barna. I tillegg har jeg tenkt å starte en privatpraksis en dag i uken. Min leder er imidlertid ikke særlig imøtekommende for en slik løsning.

Kombiløsning

Det er riktig at du har rett til redusert stilling for å ta deg av barna. Men du har neppe rett til permisjon for å benytte tiden til annet arbeid som å starte privatpraksis. Formålet med permisjonen – det å ta seg av barna – kan her stå i motsetning til at du i stedet starter en liten privatpraksis. Dersom arbeidsgiveren ikke aksepterer løsningen du har skissert, vil du neppe ha rett til permisjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen