Du er her

Jeg – en risiko?

Publisert
1. mai 2004

Hvorfor skal jeg ha fagansvarforsikring? Jeg har aldri hatt en eneste privatklient, og har alltid jobbet i psykisk helse og tidligere i familievernet. Dessuten har jeg en faglig standard som ikke gir grunnlag for noen erstatningssaker.

Trygg I. Troen

Pasienter kan gå til erstatningssøksmål overfor institusjonen der du jobber, men det kan også reises søksmål direkte overfor psykologen personlig, selv om behandlingen har foregått i en institusjon. Det er liten risiko for at et søksmål mot psykologen personlig vil nå frem, i hvertfall slik det har vært hittil. Som regel vil en også kunne få sin arbeidsgiver til å dekke utgiftene til advokathjelp en trenger, selv om institusjonen ikke har formell plikt til det. Institusjonen er i utgangspunktet ansvarlig for alt som foregår i institusjonen («husbondsparagrafen»). Ofte har vi hatt lange diskusjoner med institusjonen for å få dem til å ta dette ansvaret. Det vil fortsatt være vår mening at institusjonen skal dekke denne type utgifter selv om det er psykologen personlig som er saksøkt. I løpet av livet skifter psykologer jobb en rekke ganger. Den pasienten som saksøker deg fikk kanskje behandling for mange år siden, i en helt annen jobb enn den du har nå. Det er da ekstra vanskelig å få den opprinnelige institusjonen (dersom den fortsatt eksisterer) til å stille opp med utgiftsdekning.

Selv om et søksmål er uberettiget, så vil en pådra seg store utgifter til advokathjelp underveis. Det er viktig med en god faglig standard på psykologarbeidet, men det beskytter deg ikke mot uberettigede erstatningskrav. Fagansvarsforsikringen vil dekke deg i et slikt tilfelle, der utgiftene ikke dekkes på annet vis. Det anbefales derfor på det sterkeste at alle psykologer har fagansvarsforsikringen i orden, selv om de ikke driver privatpraksis.

Alle som har fagansvarsforsikring i Vital i samarbeid med Psykologforeningen har nå fått tilsendt krav om innbetaling. Ingen forsikring gir tilbakevirkende kraft, så det er for sent å tegne forsikring først når du har bruk for den. Forsikringen dekker for øvrig bare skader som har skjedd mens du har forsikring. Selv om du har hatt forsikring på det aktuelle «skade»-tidspunktet, så vil ofte saksøkingen komme mange år senere. Vanlige forsikringer vil ikke dekke en slik gammel skade, dersom du ikke fortsatt har en løpende forsikring. Vår forsikring i Vital dekker søksmål i inntil 5 år etter at du har sluttet å ha forsikring – for eksempel fordi du har blitt pensjonist og ikke driver noen faglig aktivitet. Moralen er med andre ord: Betal straks fagansvarsforsikringen!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 5, 2004, side

Kommenter denne artikkelen